Účelem ústavu je realizace činnosti v těchto oblastech:

  1. poskytování služeb sociálně-psychologického charakteru,
  2. terapeutické a psychoterapeutické služby,
  3. vzdělávání a individuální rozvoj jednotlivců i skupin,
  4. podpora osob v oblasti inkluze,
  5. poradenské, konzultační a osvětové činnosti,
  6. sportovní činnost a trénink,
  7. výzkum a vývoj, včetně konferencí a seminářů, tvorba analýz a publikací ve výše uvedených oblastech.