Vybudování a provoz Mobilního centra pro podporu inkluze (MCPI) v rámci projektu OKAP II. (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.)
Jedná se o sestavení a činnost „mobilního týmu" odborníků (školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, pedagogičtí pracovníci s klíčovou zkušeností v práci se žáky s konkrétními SVP a žáky nadanými). Jde především o zajištění těchto dílčích aktivit:

  • Metodická a konzultační podpora ŠPP a pedagogům
  • Monitoring problémů ŠPP
  • Poskytování podpory a intervence přímo na školách
  • Platforma pro sdílení zkušeností a kontaktů

Cílem aktivity je praktická pomoc školám, které nedisponují dostatečnými zkušenostmi v práci s konkrétními skupinami žáků se SVP, včetně těch, které nedisponují rozšířeným školním poradenským pracovištěm (např. nemají školního psychologa, speciálního pedagoga...); školy mají možnost vyhledat konkrétní formu pomoci MCPI, které vytvoří intervenci na míru tak, aby zprostředkovalo účinnou pomoc při práci s konkrétním žákem, umožní vyřešit pro školu zátěžovou či jinak problémovou situaci; poskytne poradenství pracovníkům, kteří přicházejí s konkrétním žákem do styku nebo poskytne podporu přímo žákovi/třídě.

Webové stránky MCPI.